Hevosavusteiset kuntoutus-, terapia- ja hyvinvointipalvelut

Anna huolia hevosen on erikoistunut monipuoliseen hevosavusteiseen
toimintaan. Tarjoamme hevosavusteista kuntoutusta ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa sekä laaja-alaista eläinavusteista erityisopetusta. Tuemme yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa eläimen ainutlaatuista kuntouttavaa läsnäoloa hyödyntäen.

Anna huolia hevosen taustavoimana toimii Laura, pitkän uran opettajana ja koulun johtotehtävissä tehnyt erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä eläinavusteisen oppimisen ja kuntoutuksen puolestapuhuja. Erilaisten opetustyötä ja opetushallintoa tukevien koulutusten lisäksi Laura on opiskellut mm. nepsyvalmennusta sekä lasten ja nuorten psyykkistä tukemista, hevosavusteista mindfullnessia sekä Ihmeelliset vuodet ja sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaajan -täydennyskoulutukset. Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Laura valmistuu vuonna 2024.

Yhteyshenkilö: Laura Kaunisvirta

Sähköposti: annahuoliahevosen@gmail.com

Puhelinnumero: 0442626111

Tuotettavat palvelut: Hevosavusteinen kuntoutus ja ratkaisukeskeinen lyhytterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, eläinavusteinen laaja-alainen erityisopetus

Toimialue: Uusimaa, Espoo