Eläinavusteinen työ ry järjestää mielenkiintoisen ja kysytyn seminaarin etänä, jossa esitellään eri eläinlajeja eläinavusteisessa työssä.

Seminaarissa pääset kuulemaan luentoja alan ammattilaisilta mm. mitä asioita tulee lajikohtaisesti ottaa huomioon: hyvinvointi, koulutus, ja mitkä ovat kyseisen lajin vahvuudet toteuttaessa eläinavusteisia palveluita.
Saat myös tietoa eri eläinavusteisten palveluiden toteutusmuodoista, niin kuntoutuksesta kuin virkistystoiminnasta.

Seminaarin aikataulu:

klo 17:30: Eläinavusteinen työ ry puheenjohtaja Tanja Paasosen puheenvuoro. Tietoa eläinten kanssa työskentelystä, mitä tulee huomioida, mitä ammattilaisen ja eläimen tulee osata.

klo 18:00: Sanna Huoman: Koira-avusteisuus nepsyvalmennuksessa

klo 18:45: Helena Huhtala: Naudat eläinavusteisessa työssä

klo 19:30: Katriina Mähönen: Alpakat ja kanat eläinavusteisessa työssä

klo 20:15: Maikki Siutla: Lampaat eläinavusteisessa työssä

Seminaarin lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle.

Seminaari järjestetään etänä ja seminaarin hinta on 29€.
Yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää edun: yksi luento ilmaiseksi per. vuosi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.9.2024, seminaarilinkki toimitetaan muutama vuorokausi ennen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautumislomake

Luennoitsijat:

Tanja Paasonen:
Tanja omistaa Eläinkuusikko –yrityksen Nummisilla. Eläinkuusikko tarjoaa monipuolisia yksilö- ja ryhmämuotoisia kuntoutus, hyvinvointi ja virkistyspalveluita. Lisäksi Eläinkuusikko kouluttaa eläinavusteisen alan ammattilaisia mm. eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja ja koira-avusteisuudesta sosiaali- ja terveysalan työssä. Tanjan työpareina toimii koiria, kissoja ja aaseja.
Lisäksi Tanja toimii Eläinavusteisen työn ry puheenjohtajana.
www.elainkuusikko.fi

Sanna Huoman:
Sanna tarjoaa eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta Nepsykaruselli –yrityksen kautta. Työparina Sannalla toimii kaksi koiraa.
https://www.facebook.com/nepsykaruselli/

Helena Huhtala:
Helena omistaa Huhtalandia –yrityksen Vehmaalla. Huhtalandia tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa, ratskaisukeskeistä ja neuropsykiatrista eläinavusteista valmennusta sekä yksilöille ja ryhmille suunnattua virkistystoimintaa. Huhtalandian toiminnassa on mukana koulutettujen härkien lisäksi myös hevosia, pupuja, koira ja kissa.
Huhtalandia: https://www.huhtalandia.fi/

Katriina Mähönen:
Katriina tarjoaa eläinavusteisia palveluita työkavereinaan alpakat ja kanat. Lisäksi Villitarhalla kasvatetaan pienimuotoisesti alpakoita. Alpakoiden ja kanojen lisäksi Villitarhalla asustaa kaksi koiraa.
www.facebook.com/villitarha

Maikki Siutla:
Maikki omistaa Tyynelän terapiaeläimet –tilan Turussa. Tilalla järjestetään monipuolisesti erilaisia niin kuntouttavia ryhmiä kuin virkistyspuolen toimintaa. Lisäksi Maikki tapaa yksilöasiakkaita lyhytterapiassa ja ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa. Lampaiden lisäksi Tyynelän tilalla asustaa hevosia, koiria, pupuja, kissoja, kanoja, kukko, ankkoja ja vuohia.
Tyynelän terapiaeläimet: https://www.instagram.com/tyynelanterapiaelaimet/

Seuraathan yhdistyksen somekanavia?
https://www.instagram.com/elainavusteinentyory/
https://www.facebook.com/elainavusteinentyory/